Soppskader – sopp info

- Ingen fukt – ingen sopp

Sopp utgjør i dag ett stort problem som skadegjører i både nye og eldre hus.
For å få en soppskade inne i en bygning må det være fuktighet til stede
over en viss tid, tilgang på næring, egnet temperatur og oksygen.
Fuktigheten stammer i mange tilfeller fra lekkasjer, stigende grunnfukt, kuldebroer, kondens, feilkonstruksjoner og fra tørking av klær i kombinasjon med dårlig ventilering.          

Soppskader i bygninger koster samfunnet og den enkelte huseier enorme beløp.
Årlig representerer angrep av råtesopp og muggsopp en større andel skader enn
for eksempel brannskader.

Det finnes forskjellige arter sopp i bygninger som representerer både
konstruksjonsmessige og helsemessige plager.  Råtesopper utgjør et problem
i forhold til bærende konstruksjoner ved at angrepne partier råtner og svekkes,
mens muggsopper skaper helsemessige problemer som eks. astma og allergier for sensible personer som oppholder seg i befengte arealer.

Ekte hussopp (Serpula lacrymans) regnes for å være den mest fryktede
skadesoppen i hus i Nord-Europa.  Råtesoppen Ekte hussopp er vanligst i eldre bygninger, men vi finner den også i nyere bygg.

For å kunne tilby en fullgod utbedring av et soppangrep er det avgjørende å ha kunnskap om soppens biologi, bygningsfysikk, samt tilgang til egnet utstyr og preparater.

Effecta kan tilby:

Undersøkelser:
                                                                                                             
  • Stor kompetanse på råtesopp og muggsopp.
  • Kontroll av fuktige kjellere, etc
  • Inspeksjoner og kartlegging av råtesopp-hussopp
  • Målinger og kartlegging av muggsopp

Utførelse:
  • Lang erfaring med utbedring av soppskader
  • Sanering / utbedring / gjenoppbygging
  • Forebyggende tiltak – diffusjonsimpregnering
  • Leveranse / montasje av adsorpsjonsavfuktere

 

 
 
Effecta as | Damsgårdsveien 150 / 152 | 5160 Laksevåg |   Tel: 55 34 90 00 | Fax: 55 34 90 05  | E-post: post@effecta.no                            Design: Netnor
Personvern
V i bruker ulike verktøy, som informasjonskapsler, for å forbedre brukeropplevelsen og for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, produktene våre og tjenestene våre. Ved å bruke nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler. 
Les mer om informasjonskapsler
Aksepter
×